CZ_RO_B_C

logo-praha

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Podpora inkluze ve Foxíkově školce
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000812

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
–  personální podpora školky
–  komunitní aktivity
–  podpora inkluzivního prostředí školky