Naše třídy

10 - 24
Months Old
6 child./1 teacher
Class Size

Baby Bees

Pro nejmenší děti vě věku od 10 měsíců do 2 let.

24 - 36
Months Old
4 babies/1 teacher
Class Size

Bunnie room

Pro děti vě věku od 2 do 3 let. Program třídy je uzpůsoben pro práci dětí tohoto věku. Děti se učí poznávat okolí, rozvíjejí se v hrubé a jemné motorice a učí se samostatnosti.

After School Club

Pořádáme odpolední kroužky i pro veřejnost (angličtina s rodilým mluvčím, judo, in-line, moje zvířátko apod.). V případě zájmu o více informací využijte kontaktní formulář.

42 - 54
Months Old
12 child./1 teacher
Class Size

Owls

Pro děti vě věku od 3,5 do 4,5 let. Hlavním cílem je pomoci dětem v adaptaci na školní režim. Vedeme je k samostatnosti, sebeobsluze, rozvíjíme spontánní hru dětí, pohyb a koordinaci, rozvoj smyslového vnímání a koncentraci.

54 - 72
Months Old
8 child./1 teacher
Class Size

Fox Room

Pro děti vě věku od 4,5 do 6 let. Hlavním cílem je vedení k samostatnosti, sebeobsluze, rozvoj spontánní hry, pohybu a koordinace, rozvoj smyslového vnímání a koncentrace.