ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL a JESLÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Informace k zápisu:

Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy a jesliček, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

Zápisy budou probíhat od 18.5. do 22.5. 2020, možné je však i přihlášení v průběhu celého kalendářního roku. Nástup je možný též i v průběhu školního roku.

Prosíme rodiče, aby na webových stránkách vyplnili kontaktní formulář zde eventuálně nás rovnou kontaktovali elektronicky: zapis@foxikovaskolka.cz a domluvili prohlídku školky, kde Vám budou předány i všechny dokumenty potřebné k zápisu.

Výsledky zápisu budou oznamovány rodičům průběžně.

Termín možnosti podání odvolání proti rozhodnutí je do 30. 6. 2020. 


Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2020 / 2021 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: “ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2020.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

– pravidelná denní docházka

– v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

– podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

– přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

– obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

– ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

– povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

– termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ