Akreditované
česko-anglické
Foxíkovy školky s jeslemi

Akreditované bilingvní školky s jeslemi s prvky programu Začít spolu. 
Šťastné, spokojené a vzdělané dítě je naší prioritou.
Nejsme pouze hlídání, ale vzdělávací instituce.
Do školek a jesliček jsou přijímány děti v průběhu celého roku.
Naší výhodou je, že děti při přechodu z jesliček do mateřské školy zůstávají v již známém prostředí a výukový program plynule navazuje, čímž se stává efektivnějším. 

Ve Foxíkových školkách a i jesličkách učíme děti prožitkem. Program tvoříme tak, aby mohly děti zapojit všechny smysly a tím si vše lépe zapamatovat.

Vytváříme dětem rodinné, přirozeně hravé, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se ony samy, jejich rodiče i zaměstnanci budou cítit spokojeně. Snažíme se vytvářet přátelskou a tvůrčí atmosféru - velmi důležitou k výchově a rozvoji všech stránek dětské osobnosti.

CO NABÍZÍME 

individuální přístup a bezpečné prostření
logopedická prevence v MŠ
 učení prožitkem a formou projektů
předškolní příprava
Forest Friday - pátky v lese
hodnocení dítěte 2x ročně, vedení portfolia
kvalifikovaní učitelé a zkušení lektoři AJ
bilingvní výuka v mateřských školách
přednášky pro děti, divadlo v MŠ, výlety, kroužky
a další zajímavé aktivity, o kterých se můžete přesvědčit v našich školkách

Co se děje ve školkách či jesličkách

Veškeré informace a průběh dne naleznou rodiče v aplikaci Twigsee. Učitelé několikrát týdně předávají rodičům informace o dění ve školce, a zda například není něco potřeba donést. Jednoduše také na pár kliknutí omlouvají prostřednictvím aplikace dítě z docházky. Více o apliakaci se dozvíte ZDE.

Projekty Evropské unie

Šablony II.


Podpora inkluze
pro školku SmartFox Education

Inkluze


Podpora inkluze
pro školku SmartFox Kiddies