Foxíkovy
školky a jesle

Akreditované
česko-anglické
Foxíkovy školky s jeslemi

Akreditované bilingvní školky s jeslemi s prvky programu Začít spolu. 
Šťastné, spokojené a vzdělané dítě je naší prioritou.
Nejsme pouze hlídání, ale vzdělávací instituce.
Do školek a jesliček jsou přijímány děti v průběhu celého roku.
Naší výhodou je, že děti při přechodu z jesliček do mateřské školy zůstávají v již známém prostředí a výukový program plynule navazuje, čímž se stává efektivnějším. 

Ve Foxíkových školkách a i jesličkách učíme děti prožitkem. Program tvoříme tak, aby mohly děti zapojit všechny smysly a tím si vše lépe zapamatovat.

Vytváříme dětem rodinné, přirozeně hravé, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se ony samy, jejich rodiče i zaměstnanci budou cítit spokojeně. Snažíme se vytvářet přátelskou a tvůrčí atmosféru - velmi důležitou k výchově a rozvoji všech stránek dětské osobnosti.

CO NABÍZÍME 

individuální přístup a bezpečné prostření
logopedická prevence v MŠ
 učení prožitkem a formou projektů
předškolní příprava
Forest Friday - pátky v lese
hodnocení dítěte 2x ročně, vedení portfolia
kvalifikovaní učitelé a zkušení lektoři AJ
bilingvní výuka v mateřských školách
přednášky pro děti, divadlo v MŠ, výlety, kroužky
a další zajímavé aktivity, o kterých se můžete přesvědčit v našich školkách

CO SE DĚJE VE  ŠKOLKÁCH ČI JESLIČKÁCH

Veškeré informace a průběh dne naleznou rodiče v aplikaci Twigsee. Učitelé několikrát týdně předávají rodičům informace o dění ve školce, a zda například není něco potřeba donést. Jednoduše také na pár kliknutí omlouvají prostřednictvím aplikace dítě z docházky. Více o apliakaci se dozvíte ZDE.

PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE

Šablony III. - BŘEVNOV

Podpora inkluze
pro školku SmartFox Education

Podpora inkluze
pro školku SmartFox Kiddies

Projekty Evropské unie

Šablony II.


Podpora inkluze
pro školku SmartFox Education

Inkluze


Podpora inkluze
pro školku SmartFox Kiddies