Žižkov - Praha 3

Foxíkova školka s jeslemi od 1 roku

Mezinárodní akreditovaná česko-anglická mateřská školka i se nachází v nově zrekonstruované prvorepublikové vile v klidném prostředí na okraji parku Parukářka na Praze 3 – Žižkov, který umožňuje našim dětem vykonávat rozmanité aktivity, a to od výuky, po hru a pohyb.
V budově školky také naleznete Foxíkovy jesličky – dětská skupina – pro děti ve věku od 1 – 3 let věku jenž je částečně financována z Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost. 
Cílem tohoto projektu: rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na podpořit rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce mimo jiné i tím, že nabídne flexibilní formu docházky dětí v závislosti na potřebách rodičů vyplývajících z jejich pracovních závazků. 

Provozní doba:

ŠKOLKA
po-čt 7:30 - 17:30
pátek 7:30 - 17:00
JESLE
po-pá 8:00 - 15:00/17:00

KONTAKT

U Zásobní zahrady 15
130 00 Praha 3
+420 739 453 086
info@foxikovaskolka.cz

Režim dne

ŠKOLKA
7:30-8:30 příchod dětí do MŠ, volná hra
8:30-9:00 pohybová chvilka
9:00-9:45 ranní kroužek, centra aktivit
9:45-10:00 dopolední svačinka
10:00-12:00 pobyt venku
12:00-12:30 oběd
12:30-13:00 příprava na spánek, odchod po obědě
13:00-14:30 polední klid, litlle gym, předškolní příprava
14:30-15:00 odpolední svačina
15:00-17:30 kroužky, volná hra, odchod domů

JESLE
8:00-8:45 příchod dětí do MŠ, volná hra
8:45-9:00 ranní pohybová chvilka
9:00-9:45 ranní kroužek, řízená činnost
9:45-10:00 dopolední svačinka
10:00-11:30 pobyt venku
11:30-12:00 oběd
12:00-14:30 příprava na spánek, odchod po obědě, polední klid
14:30-15:00 odpolední svačina, odchod
15:00-17:00 odpolední hlídání

Liščí kroužky
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
9:00 - - LOGO - -
14:00 Předškolák Předškolák - Předškolák -
15:00 - Šikovné ručičky - Jóga -

Foxíkův tým

Představujeme Vám tým našich učitelů a chův, které se starají o vaše ratolesti ve školce na Žižkově.

KATKA
vedoucí učitelka třída VEVEREK
MICAELA
učitelka AJ třída VEVEREK
MIRKA
vedoucí chůva třída ZAJÍČKŮ
Linda Janichová ředitelka, jednatelka
ZUZKA
chůva třída ZAJÍČKŮ
Pavel Staněk, MBA jednatel
Cena jeslí pro děti 1-3 roků

DĚTSKÁ SKUPINA  - JESLE - PAUŠÁLNÍ ŠKOLNÉ
otevírací doba 8:00-15:00 (15:00-17:00 hlídání)

4.000 KČ

jednorázový registrační poplatek: 3000 Kč

V současné době je kapacita jeslí naplněna. Jesle budou předběžně v provozu pouze do 31.8.2022

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte vdětské skupině, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci na daný měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená)
Přesčasové hodina navíc 200 Kč

Cena školky pro děti 3-6 let

DOPOLEDNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 12:30

CELODENNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 18:00 (PÁ 17:00)

od 9000 Kč

od 10400 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

2x týdně: 9000 Kč

2x týdně: 10400 Kč

3x týdně: 9800 Kč

3x týdně: 12100 Kč

4x týdně: 10600 Kč

4x týdně: 13800 Kč

5x týdně: 11400 Kč

5x týdně: 15500 Kč

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v mateřské škole, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo, exkurze, různé vzdělávací programy, výlety, pravidelnou předškolní přípravu pro děti, které se chystají k zápisu a následující rok do školy.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cena školného je uvedena za měsíc docházky.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci na daný měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Sleva na sourozence: 30 % (neplatí pro dětskou skupinu)
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená)
Předem nahlášená hodina navíc 200 Kč
Školní akce (lyžařský kurz, školka v přírodě, přespání ve školce apod.) v ceně školného nejsou zahrnuty.
Slevy a speciální nabídky (kromě množstevní a hotovostní platby a slevy na sourozence) nelze navzájem  kombinovat.

Projekty Evropské unie

Název projektu:  Foxíkovy jesle Žižkov – pokračování provozu

Reg. č.:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016232
Realizace: od 1.5.2020 do 30.4.2022
Cíl projektu:   V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce.  Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce mimo jiné i tím, že nabídne flexibilní formu docházky dětí v závislosti na potřebách rodičů vyplývajících z jejich pracovních závazků.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Podpora inkluze pro školku SmartFox Education

Číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001878
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie.
Cíl projektu: Podpora aktivního začleňování dětí s OMJ do kolektivu i běžného života, sdílení zkušeností a dobré praxe školky s rodičovskou veřejností, podpora inkluzivního prostředí a komunitního charakteru školky.