Žižkov - Praha 3

Foxíkova školka s jeslemi od 1 roku

Mezinárodní akreditovaná česko-anglická mateřská školka i se nachází v nově zrekonstruované prvorepublikové vile v klidném prostředí na okraji parku Parukářka na Praze 3 – Žižkov, který umožňuje našim dětem vykonávat rozmanité aktivity, a to od výuky, po hru a pohyb.
V budově školky také naleznete Foxíkovy jesličky – dětská skupina – pro děti ve věku od 1 – 3 let věku. Děti zde nejen vychováváme ale i vzděláváme – nejsme pouze hlídacím koutkem. S dětmi pracujeme v rámci týdenního programu, který navazuje na ŠVP Foxíkových školek. Část nákladů dětské skupiny je hrazena z příspěvku na provoz dětských skupin Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Provozní doba:

ŠKOLKA
po-čt 7:30 - 17:30
pátek 7:30 - 17:00
DĚTSKÁ SKUPINA
po-pá 8:00 - 15:30/17:00

KONTAKT

U Zásobní zahrady 15
130 00 Praha 3
+420 704 656 128
info@foxikovaskolka.cz

Režim dne

ŠKOLKA
7:30-8:30 příchod dětí do MŠ, volná hra
8:30-9:00 pohybová chvilka
9:00-9:45 ranní kroužek, centra aktivit
9:45-10:00 dopolední svačinka
10:00-12:00 pobyt venku
12:00-12:30 oběd
12:30-13:00 příprava na spánek, odchod po obědě
13:00-14:30 polední klid, litlle gym, předškolní příprava
14:30-15:00 odpolední svačina
15:00-17:30 kroužky, volná hra, odchod domů

JESLE
8:00-8:45 příchod dětí do MŠ, volná hra
8:45-9:00 ranní pohybová chvilka
9:00-9:45 ranní kroužek, řízená činnost
9:45-10:00 dopolední svačinka
10:00-11:30 pobyt venku
11:30-12:00 oběd
12:00-14:30 příprava na spánek, odchod po obědě, polední klid
14:30-15:30 odpolední svačina, odchod
15:30-17:00 odpolední hlídání

Liščí kroužky
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
9:00 - - LOGO - -
14:00 Předškolák Předškolák - Předškolák -
15:00 - Šikovné ručičky - Jóga -

Foxíkův tým

Představujeme Vám tým našich učitelů a chův, které se starají o vaše ratolesti ve školce a dětské skupině na Žižkově.

KATKA
vedoucí učitelka třída VEVEREK
MICAELA
učitelka AJ třída VEVEREK
MIRKA
vedoucí chůva třída ZAJÍČKŮ
Linda Janichová ředitelka, jednatelka
ZUZKA
chůva třída ZAJÍČKŮ
Pavel Staněk, MBA jednatel
Cena jeslí pro děti 1-3 roků

DĚTSKÁ SKUPINA  - JESLE - PAUŠÁLNÍ ŠKOLNÉ
otevírací doba 8:00-15:00 (15:00-17:00 hlídání)

5.000 KČ

jednorázový registrační poplatek: 3000 Kč
odpolední hlídání mimo provozní dobu: 200 Kč/hodinu

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v dětské skupině, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci zpětně za odchozený měsíc..

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená).

Cena česko-anglické školky pro děti 3-6 let

DOPOLEDNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 12:30

CELODENNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 12:30

od 9000 Kč

od 10400 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

3x týdně: 10000 Kč

3x týdně: 13000 Kč

4x týdně: 11500 Kč

4x týdně: 14500 Kč

5x týdně: 13000 Kč

5x týdně: 16000 Kč

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v mateřské škole, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo, exkurze, různé vzdělávací programy, výlety, pravidelnou předškolní přípravu pro děti, které se chystají k zápisu a následující rok do školy.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cena školného je uvedena za měsíc docházky.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci zpětně za odchozený měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Sleva na sourozence: 20 % (neplatí pro dětskou skupinu)
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená)
Předem nahlášená hodina navíc 200 Kč
Školní akce (lyžařský kurz, školka v přírodě, přespání ve školce apod.) v ceně školného nejsou zahrnuty.
Slevy a speciální nabídky (kromě množstevní a hotovostní platby a slevy na sourozence) nelze navzájem  kombinovat.

Dotační projekty

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky (https://www.sfzp.cz/) na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (https://www.mzp.cz/).
Příjemce podpory: SmartFox Education - mateřská škola s.r.o.

na akci: Revitalizace zahrady s důrazem na klimatické vzdělávání - Foxíkova školka v Praze 3 Žižkov

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady, která nabízí dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v souladu se ŠVP. Nová přírodní zahrada podporuje u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s ním, je podporována péče o přírodu a vzdělávání rozšířené o praktické ukázky.
Realizace projektu: duben 2023 – květen 2023

Název projektu:  Šablony I. OP JAK pro SMARTFOX Education - mateřskou školu s.r.o.
Reg. č.:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0002229
Realizace: od 1.9.2022 do 31.8.2024
Cíl projektu: Cílem projektu je poskytnout podporu dětem ohroženým školním neúspěchem prostřednictvím školního asistenta MŠ a rozvíjet vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Podpora inkluze pro školku SmartFox Education

Číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001878
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022
-------------------------------------------------------------
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie.
Cíl projektu: Podpora aktivního začleňování dětí s OMJ do kolektivu i běžného života, sdílení zkušeností a dobré praxe školky s rodičovskou veřejností, podpora inkluzivního prostředí a komunitního charakteru školky.
KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ
Dne 22.5. 2022 proběhlo komunitně osvětové setkání pro rodiče, zástupce školy a žáky. Setkání proběhlo v rámci pohádky O zamčeném štěstí, která byla zaměřena na sluchové smysly. Po pohádce následovala diskuze s odborníkem, která byla zaměřena na sluchovou percepci  u dětí a rozvoj předčtenářské gramotnosti.
ODORNĚ ZAMĚŘENÉ TÉMATICKÉ SETKÁNÍ
Setkání proběhla dne 7.6.2022 a 14.6.2022 a byla zaměřena na logopedickou prevenci u dětí 4-6 let a 2-4 roky. V rámci prezentace byly zmíněny konkrétní rozdíly v řeči dětí s odlišným mateřským jazykem či narušenou komunikační schopností. Poté proběhla diskuze, kde byly diskutovány i konkrétní případy dětí s odkazy na konkrétní odborníky v této oblasti. Díky praktickým