Žižkov - Praha 3

Foxíkova školka s jeslemi od 1 roku

Mezinárodní akreditovaná česko-anglická mateřská školka i se nachází v nově zrekonstruované prvorepublikové vile v klidném prostředí na okraji parku Parukářka na Praze 3 – Žižkov, který umožňuje našim dětem vykonávat rozmanité aktivity, a to od výuky, po hru a pohyb.
V budově školky také naleznete Dětksou skupinu Foxík - Žižkov – pro děti ve věku od 1 – 3 let věku. S dětmi pracujeme v rámci tématických bloků, které navazují na školní vzdělávací plán Foxíkových školek.Část nákladů dětské skupiny je hrazena z příspěvku na provoz dětských skupin Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Provozní doba:

ŠKOLKA
po-čt 7:30 - 17:30
pátek 7:30 - 17:00
DĚTSKÁ SKUPINA
po-pá 8:00 - 15:30
hlídání 15:30-17:30/17:00

KONTAKT

U Zásobní zahrady 15
130 00 Praha 3
+420 704 656 128
info@foxikovaskolka.cz

Režim dne

ŠKOLKA
7:30-8:30 příchod dětí do MŠ, volná hra
8:30-9:00 pohybová chvilka
9:00-9:45 ranní kroužek, centra aktivit
9:45-10:00 dopolední svačinka
10:00-12:00 pobyt venku
12:00-12:30 oběd
12:30-13:00 příprava na spánek, odchod po obědě
13:00-14:30 polední klid, litlle gym, předškolní příprava
14:30-15:00 odpolední svačina
15:00-17:30 kroužky, volná hra, odchod domů

JESLE
8:00-8:45 příchod dětí do MŠ, volná hra
8:45-9:00 ranní pohybová chvilka
9:00-9:45 ranní kroužek, řízená činnost
9:45-10:00 dopolední svačinka
10:00-11:30 pobyt venku
11:30-12:00 oběd
12:00-14:30 příprava na spánek, odchod po obědě, polední klid
14:30-15:30 odpolední svačina, odchod
15:30-17:00 odpolední hlídání

Liščí kroužky
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
9:00 - - LOGO - -
14:00 Předškolák Předškolák - Předškolák -
15:00 - Šikovné ručičky - Jóga -

Foxíkův tým
LINDA JANICHOVÁ
ředitelka MŠ a DS

Ráda bych Vám tou cestou představila tým učitelek a pečujících osob, které budou vaše dítka provázet dnem  v naší Foxíkově školce a dětské skupince na Žižkově.

Tým našich učitelek mateřské školky:

MELANIE
zást. ředitelky MŠ třída VEVEREK
KATKA
vedoucí učitelka třída VEVEREK
NIMA
učitelka AJ třída VEVEREK

Tým našich pečujících osob v dětské skupině:

ZUZANA
vedoucí chůva třída ZAJÍČKŮ
ADÉLA
chůva třída ZAJÍČKŮ
ANETA
chůva třída ZAJÍČKŮ
Cena jeslí pro děti 1-3 roků

DĚTSKÁ SKUPINA  - JESLE - PAUŠÁLNÍ ŠKOLNÉ
otevírací doba 8:00-15:00 (15:00-17:00 hlídání)

5.000 KČ

jednorázový registrační poplatek: 3000 Kč
odpolední hlídání mimo provozní dobu: 200 Kč/hodinu

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v dětské skupině, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci zpětně za odchozený měsíc..

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená).

Cena česko-anglické školky pro děti 3-6 let

DOPOLEDNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 12:30

CELODENNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 12:30

od 9000 Kč

od 10400 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

3x týdně: 10000 Kč

3x týdně: 13000 Kč

4x týdně: 11500 Kč

4x týdně: 14500 Kč

5x týdně: 13000 Kč

5x týdně: 16000 Kč

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v mateřské škole, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo, exkurze, různé vzdělávací programy, výlety, pravidelnou předškolní přípravu pro děti, které se chystají k zápisu a následující rok do školy.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cena školného je uvedena za měsíc docházky.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci zpětně za odchozený měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Sleva na sourozence: 20 % (neplatí pro dětskou skupinu)
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená)
Předem nahlášená hodina navíc 200 Kč
Školní akce (lyžařský kurz, školka v přírodě, přespání ve školce apod.) v ceně školného nejsou zahrnuty.
Slevy a speciální nabídky (kromě množstevní a hotovostní platby a slevy na sourozence) nelze navzájem  kombinovat.

Dotační projekty

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky (https://www.sfzp.cz/) na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (https://www.mzp.cz/).
Příjemce podpory: SmartFox Education - mateřská škola s.r.o.

na akci: Revitalizace zahrady s důrazem na klimatické vzdělávání - Foxíkova školka v Praze 3 Žižkov

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady, která nabízí dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v souladu se ŠVP. Nová přírodní zahrada podporuje u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s ním, je podporována péče o přírodu a vzdělávání rozšířené o praktické ukázky.
Realizace projektu: duben 2023 – květen 2023

Název projektu:  Šablony I. OP JAK pro SMARTFOX Education - mateřskou školu s.r.o.
Reg. č.:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0002229
Realizace: od 1.9.2022 do 31.8.2024
Cíl projektu: Cílem projektu je poskytnout podporu dětem ohroženým školním neúspěchem prostřednictvím školního asistenta MŠ a rozvíjet vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Podpora inkluze pro školku SmartFox Education

Číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001878
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022
-------------------------------------------------------------
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie.
Cíl projektu: Podpora aktivního začleňování dětí s OMJ do kolektivu i běžného života, sdílení zkušeností a dobré praxe školky s rodičovskou veřejností, podpora inkluzivního prostředí a komunitního charakteru školky.
KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ
Dne 22.5. 2022 proběhlo komunitně osvětové setkání pro rodiče, zástupce školy a žáky. Setkání proběhlo v rámci pohádky O zamčeném štěstí, která byla zaměřena na sluchové smysly. Po pohádce následovala diskuze s odborníkem, která byla zaměřena na sluchovou percepci  u dětí a rozvoj předčtenářské gramotnosti.
ODORNĚ ZAMĚŘENÉ TÉMATICKÉ SETKÁNÍ
Setkání proběhla dne 7.6.2022 a 14.6.2022 a byla zaměřena na logopedickou prevenci u dětí 4-6 let a 2-4 roky. V rámci prezentace byly zmíněny konkrétní rozdíly v řeči dětí s odlišným mateřským jazykem či narušenou komunikační schopností. Poté proběhla diskuze, kde byly diskutovány i konkrétní případy dětí s odkazy na konkrétní odborníky v této oblasti. Díky praktickým