Čimice - Praha 8

Foxíkova školka s jeslemi od 1 roku

Mezinárodní akreditovaná česko-anglická mateřská školka s jeslemi se nachází  v nově vybudovaném komplexu budov v blízkosti Čimického lesoparku s rybníkem, v klidné části, kde děti tráví čas vycházky a Forest Friday (pátky v lese).
V dětske skupině - jeličkách se staráme o ty nejmenší a to od 1 roku do 3 let. Každý den mají zajímavý program pod vedením zkušené tety.
V mateřské školce máme českou třídu a anglickou třídu, ve které je rodilý mluvčí. Menší počet dětí ve tříděn umožňuje učitelům citlivý a individuální přístup. 
Denní program zahrnuje také odpolední či dopolední kroužky.
Do školky také docházejí další specialisté: logoped, speciální pedagog, specialisté na vyšetření zraku.

Provozní doba:

ŠKOLKA
po-čt  7:30 – 17:30
pátek 7:30 - 17:00
JESLE
po-čt   8:00 – 17:00
pátek   8:00 - 16:00

Kontakt

Vánková 924/17
181 00 Praha 8
+420 739 453 086
info@foxikovaskolka.cz

Režim dne

ŠKOLKA
7:30-8:30 příchod dětí do MŠ, volná hra
8:30-9:00 pohybová chvilka
9:00-9:45 ranní kroužek, centra aktivit
9:45-10:00 dopolední svačinka
10:00-12:00 pobyt venku
12:00-12:30 oběd
12:30-13:00 příprava na spánek, odchod po obědě
13:00-14:30 polední klid, litlle gym, předškolní příprava
14:30-15:00 odpolední svačina
15:00-17:30 kroužky, volná hra, odchod domů

JESLE
8:00-8:45 příchod dětí do MŠ, volná hra
8:45-9:00 ranní pohybová chvilka
9:00-9:45 ranní kroužek, řízená činnost
9:45-10:00 dopolední svačinka
10:00-11:30 pobyt venku
11:30-12:00 oběd
12:00-14:30 příprava na spánek, odchod po obědě, polední klid
14:30-15:00 odpolední svačina
15:00-17:00 kroužky, volná hra, odchod domů

Liščí kroužky

Tuto sekci pro Vás přirpavujeme

Foxíkův tým

Představujeme Vám tým našich učitelů, kteří se starají o vaše ratolesti ve školce na Čimice.

KAROLÍNA
učitelka třída SOVIČEK
GREGOR
učitel AJ třídaSOVIČEK
LUCIE
učitelka třída SOVIČEK
BRIGITA
učitelka třída RYBIČEK
Linda Janichová ředitelka, jednatelka
Pavel Staněk, MBA jednatel
Cena dětské skupiny - jeslí: 1-3 roky

poplatky

MĚSÍČNÍ PAUŠÁL

4.000,-

zápisné (jednorázové) 3.000,-

stravné dopolední

105,-

stravné celodenní

130,-

Měsíční paušál je hrazen každý měsíc, a neodvíjí se od počtu odchozených dní. K měsíčnímu paušálu je přičítána stravné dle docházky. V případě, že celý měsíc nechodíte, měsíční paušál hradíte - držíte si tím místo v jesličkách/školce
Rezervační jistina a záspisné se hradí se před nástupem dítěte do zařízení.

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Příspěvek – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v dětské skupině, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky a speciální program nabízené zařízením.
Cena je uvedena za měsíc docházky.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci na daný měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Předem nahlášená hodina navíc 200 Kč

Cena české třídy: 3-6 let

DOPOLEDNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 12:30

CELODENNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 18:00 (PÁ 17:00)

od 6000 Kč

od 7000 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

3x týdně: 6000 Kč

3x týdně: 7000 Kč

4x týdně: 7000 Kč

4x týdně: 8000 Kč

5x týdně: 8000 Kč

5x týdně: 9000 Kč

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v mateřské škole, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo, exkurze, různé vzdělávací programy, výlety, pravidelnou předškolní přípravu pro děti, které se chystají k zápisu a následující rok do školy.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Cena školného je uvedena za měsíc docházky.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci na daný měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Sleva na sourozence: 20 % (sleva se nevztahuje na docházku sourozence do dětské skupiny)
Příplatek AJ - 1x dopledne 1000,-/měsíc 2x dopoledne 2000,-/měsíc
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená)
Předem nahlášená hodina navíc 200 Kč
Školní akce (lyžařský kurz, školka v přírodě, přespání ve školce apod.) v ceně školného nejsou zahrnuty.
Slevy a speciální nabídky (kromě množstevní a hotovostní platby a slevy na sourozence) nelze navzájem  kombinovat.

Cena anglické třídy: 3-6 let

DOPOLEDNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 12:30

CELODENNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 18:00 (PÁ 17:00)

od 9500 Kč

od 11500 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

3x týdně: 9500 Kč

3x týdně: 11500 Kč

4x týdně: 10500 Kč

4x týdně: 12500 Kč

5x týdně: 11500 Kč

5x týdně: 13500 Kč

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v mateřské škole, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo, exkurze, různé vzdělávací programy, výlety, pravidelnou předškolní přípravu pro děti, které se chystají k zápisu a následující rok do školy.
Rodilý mluvčí ve třídě.
U dětí do 2,5 let věku je 20% příplatek.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cena školného je uvedena za měsíc docházky.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci na daný měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Sleva na sourozence: 20 % (sleva se nevztahuje na docházku sourozence do dětské skupiny)
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená)
Předem nahlášená hodina navíc 200 Kč
Školní akce (lyžařský kurz, školka v přírodě, přespání ve školce apod.) v ceně školného nejsou zahrnuty.
Slevy a speciální nabídky (kromě množstevní a hotovostní platby a slevy na sourozence) nelze navzájem  kombinovat.

Projekty Evropské unie
Název projektu: Šablony pro SmartFox Kiddies

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021841
Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2021
Ukončení realizace projektu: 30.6. 2022
Délka realizace: 12 měsíců
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy Šablony III. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.
Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu v mateřské škole.

Nastavené šablony:
Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Název projektu: Podpora inkluze pro školku SmartFox Kiddies

Číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001879
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie.
Cíl projektu: Podpora aktivního začleňování dětí s OMJ do kolektivu i běžného života, sdílení zkušeností a dobré praxe školky s rodičovskou veřejností, podpora inkluzivního prostředí a komunitního charakteru školky.
KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ
V druhé polovině školního roku 2021/2022 proběhlo komunitně osvětové setkání pro rodiče, zástupce školy a žáky. Setkání proběhlo 3.5.2022 v rámci pohádky O zamčeném štěstí, která byla zaměřena na smyly - sluch. Po pohádce následovala diskuze s odborníkem, která byla zaměřena na sluchovou percepci, rozvoj předčtenářské gramotnosti.
ODORNĚ ZAMĚŘENÉ TÉMATICKÉ SETKÁNÍ
Setkání proběhla dvě a byla zaměřena na logopedickou prevenci u dětí 2-4 roky dne 17.5.2022 a 4-6 let dne 1.6.2022. V rámci prezentace byly zmíněny konkrétní rozdíly v řeči dětí s odlišným mateřským jazykem či narušenou komunikační schopností a v rámci diskuze potom byly diskutovány i konkrétní případy dětí s odkazy na konkrétní odborníky v této oblasti. Díky praktickým ukázkám a diskuzi se mohli rodiče lépe zorientovat i v otázkách týkajících se konkrétně jejich dítěte.