Čimice - Praha 8

Foxíkova školka s jeslemi od 1 roku

Mezinárodní akreditovaná česko-anglická mateřská školka s jeslemi se nachází  v nově vybudovaném komplexu budov v blízkosti Čimického lesoparku s rybníkem, v klidné části, kde děti tráví čas vycházkami a Forest Days (dny v lese).
V dětske skupině  se staráme o ty nejmenší a to od 1 roku do 3 let. Každý den mají zajímavý program pod vedením zkušené tety.
V mateřské školce máme českou třídu a anglickou třídu, ve které je rodilý mluvčí. Menší počet dětí ve tříděn umožňuje učitelům citlivý a individuální přístup. Děti zde nejen vychováváme ale i vzděláváme – nejsme pouze hlídacím koutkem. S dětmi pracujeme v rámci týdenního programu, který navazuje na ŠVP Foxíkových školek. Část nákladů dětské skupiny je hrazena z příspěvku na provoz dětských skupin Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 

Denní program zahrnuje také odpolední či dopolední kroužky. Kroužky nejsou součástí školného.
Do školky také docházejí další specialisté: logoped, speciální pedagog, specialisté na vyšetření zraku.

Provozní doba:

ŠKOLKA
po-čt  7:30 – 17:30
pátek 7:30 - 17:00
DĚTSKÁ SKUPINA
po-pá   8:00 – 15:30
hlídání 15:30-17:30/17:00

Kontakt

Vánková 924/17
181 00 Praha 8
+420 704 656 128
info@foxikovaskolka.cz

Režim dne

ŠKOLKA
7:30-8:30 příchod dětí do MŠ, volná hra
8:30-9:00 pohybová chvilka
9:00-9:45 ranní kroužek, centra aktivit
9:45-10:00 dopolední svačinka
10:00-12:00 pobyt venku
12:00-12:30 oběd
12:30-13:00 příprava na spánek, odchod po obědě
13:00-14:30 polední klid, litlle gym, předškolní příprava
14:30-15:00 odpolední svačina
15:00-17:30 kroužky, volná hra, odchod domů

JESLE
8:00-8:45 příchod dětí do MŠ, volná hra
8:45-9:00 ranní pohybová chvilka
9:00-9:45 ranní kroužek, řízená činnost
9:45-10:00 dopolední svačinka
10:00-11:30 pobyt venku
11:30-12:00 oběd
12:00-14:30 příprava na spánek, odchod po obědě, polední klid
14:30-15:30 odpolední svačina, odchod domů
15:30-17:00 odpolední hlídání, kroužky, volná hra, odchod domů

Liščí kroužky

Tuto sekci pro Vás přirpavujeme

Foxíkův tým
Linda Janichová
ředitelka MŠ i DS, jednatelka

Ráda bych Vám tou cestou představila tým učitelek a pečujících osob, které budou vaše dítka provázet dnem  v naší Foxíkově školce a dětské skupince v Čimicích:

Tým našich učitelek mateřské školky:

MELANIE
zást. ředitelky MŠ třída SOVIČEK
LUCIE
učitelka třída SOVIČEK
LUCIE
učitelka třída SOVIČEK
CLARISSE
učitel AJ třída SOVIČEK
SANDRA
asistentka pedagoga třída SOVIČEK

Tým pečujících osob v dětské skupině:

KRISTÝNA
Vedoucí pečující osoba třída JEŽEČKŮ
TEREZA
Pečující osoba třída JEŽEČKŮ
Cena dětské skupiny - jeslí: 1-3 roky

poplatky

MĚSÍČNÍ PAUŠÁL

5.000,-

zápisné (jednorázové) 3.000,-

stravné dopolední

105,-

stravné celodenní

130,-

Měsíční paušál je hrazen každý měsíc, a neodvíjí se od počtu odchozených dní. K měsíčnímu paušálu je přičítáno stravné dle docházky. V případě, že celý měsíc nechodíte, měsíční paušál hradíte - držíte si tím místo v jesličkách/školce.
Rezervační jistina a záspisné se hradí před nástupem dítěte do zařízení.

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Příspěvek – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v dětské skupině, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky a speciální program nabízené zařízením.
Cena je uvedena za měsíc docházky.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci zpětně za odchozený měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Předem nahlášená hodina navíc 200 Kč

Cena české třídy: 3-6 let

DOPOLEDNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 12:30

CELODENNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 18:00 (PÁ 17:00)

od 8000 Kč

od 9000 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

3x týdně: 8000 Kč

3x týdně: 9000 Kč

4x týdně:9000 Kč

4x týdně:10000 Kč

5x týdně: 10000 Kč

5x týdně: 11000 Kč

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v mateřské škole, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo, exkurze, různé vzdělávací programy, výlety, pravidelnou předškolní přípravu pro děti, které se chystají k zápisu a následující rok do školy.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Cena školného je uvedena za měsíc docházky.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci zpětně za odchozený měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Sleva na sourozence: 20 % (sleva se nevztahuje na docházku sourozence do dětské skupiny)
Příplatek AJ - 1x dopledne 1000,-/měsíc 2x dopoledne 2000,-/měsíc
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená)
Předem nahlášená hodina navíc 200 Kč
Školní akce (lyžařský kurz, školka v přírodě, přespání ve školce apod.) v ceně školného nejsou zahrnuty.
Slevy a speciální nabídky (kromě množstevní a hotovostní platby a slevy na sourozence) nelze navzájem  kombinovat.

Cena anglické třídy: 3-6 let

DOPOLEDNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 12:30

CELODENNÍ ŠKOLNÉ
7:30 až 18:00 (PÁ 17:00)

od 9500 Kč

od 11500 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

3x týdně: 9500 Kč

3x týdně: 11500 Kč

4x týdně: 10500 Kč

4x týdně: 12500 Kč

5x týdně: 11500 Kč

5x týdně: 13500 Kč

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v mateřské škole, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo, exkurze, různé vzdělávací programy, výlety, pravidelnou předškolní přípravu pro děti, které se chystají k zápisu a následující rok do školy.
Rodilý mluvčí ve třídě.
U dětí do 2,5 let věku je 20% příplatek.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cena školného je uvedena za měsíc docházky.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci zpětně za odchozený měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Sleva na sourozence: 20 % (sleva se nevztahuje na docházku sourozence do dětské skupiny)
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená)
Předem nahlášená hodina navíc 200 Kč
Školní akce (lyžařský kurz, školka v přírodě, přespání ve školce apod.) v ceně školného nejsou zahrnuty.
Slevy a speciální nabídky (kromě množstevní a hotovostní platby a slevy na sourozence) nelze navzájem  kombinovat.

Dotační projekty

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky (https://www.sfzp.cz/) na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (https://www.mzp.cz/).
Příjemce podpory: SmartFox Kiddies - mateřská škola s.r.o.

na akci: Revitalizace zahrady s důrazem na klimatické vzdělávání - Foxíkova školka v Praze 8 Čimice

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady, která nabízí dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v souladu se ŠVP. Nová přírodní zahrada podporuje u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s ním, je podporována péče o přírodu a vzdělávání rozšířené o praktické ukázky.
Realizace projektu: duben 2023 – květen 2023

Název projektu:  Šablony I. OP JAK pro SMARTFOX Kiddies - mateřskou školu s.r.o.
Reg. č.:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0002227
Realizace: od 1.9.2022 do 31.8.2024
Cíl projektu: Cílem projektu je poskytnout podporu dětem ohroženým školním neúspěchem a dětem s OMJ prostřednictvím školního asistenta MŠ a dvojjazyčného asistenta MŠ a rozvíjet vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Šablony pro SmartFox Kiddies

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021841
Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2021
Ukončení realizace projektu: 30.6. 2022
Délka realizace: 12 měsíců
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy Šablony III. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.
Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu v mateřské škole.

Nastavené šablony:
Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Název projektu: Podpora inkluze pro školku SmartFox Kiddies

Číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001879
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie.
Cíl projektu: Podpora aktivního začleňování dětí s OMJ do kolektivu i běžného života, sdílení zkušeností a dobré praxe školky s rodičovskou veřejností, podpora inkluzivního prostředí a komunitního charakteru školky.
KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ
V druhé polovině školního roku 2021/2022 proběhlo komunitně osvětové setkání pro rodiče, zástupce školy a žáky. Setkání proběhlo 3.5.2022 v rámci pohádky O zamčeném štěstí, která byla zaměřena na smyly - sluch. Po pohádce následovala diskuze s odborníkem, která byla zaměřena na sluchovou percepci, rozvoj předčtenářské gramotnosti.
ODORNĚ ZAMĚŘENÉ TÉMATICKÉ SETKÁNÍ
Setkání proběhla dvě a byla zaměřena na logopedickou prevenci u dětí 2-4 roky dne 17.5.2022 a 4-6 let dne 1.6.2022. V rámci prezentace byly zmíněny konkrétní rozdíly v řeči dětí s odlišným mateřským jazykem či narušenou komunikační schopností a v rámci diskuze potom byly diskutovány i konkrétní případy dětí s odkazy na konkrétní odborníky v této oblasti. Díky praktickým ukázkám a diskuzi se mohli rodiče lépe zorientovat i v otázkách týkajících se konkrétně jejich dítěte.