Břevnov - Praha 6

Foxíkova školka a jesle od 2 let

Mezinárodní akreditovaná česko-anglická mateřská školka s jeslemi od dvou let věku se nachází v rozlehlé třípatrové vile v klidné části Prahy 6 – Břevnova nedaleko parku Ladronka, který umožňuje našim dětem vykonávat rozmanité aktivity, a to od výuky, po hru a pohyb. 

Provozní doba

po-pá  7:30 – 17:30

Kontakt

Loutkářská 2324/2
169 00 Praha 6
+420 704 656 128
info@foxikovaskolka.cz

Režim dne

7:30-8:30 příchod dětí do MŠ, volná hra
8:30-9:00 pohybová chvilka
9:00-9:45 ranní kroužek, centra aktivit
9:45-10:00 dopolední svačinka
10:00-12:00 pobyt venku
12:00-12:30 oběd
12:30-13:00 příprava na spánek, odchod po obědě
13:00-14:30 polední klid, litlle gym, předškolní příprava
14:30-15:00 odpolední svačina
15:00-17:30 kroužky, volná hra, odchod domů

Kroužky

Tuto sekci pro Vás připravujeme

pondělí úterý sředa čtvrtek pátek
13:30
15:00

16:00

Foxíkův tým
Linda Janichová
ředitelka, jednatelka

Ráda bych Vám tou cestou představila tým učitelek a pečujících osob, které budou vaše dítka provázet dnem  v naší Foxíkově školce na Břevnově.

Tým našich učitelek mateřské školky:

MELANIE
zást. ředitelky MŠ
ALŽBĚTA
učitelka LIŠTIČKY
KAROLÍNA
učitelka LIŠTIČKY
KLÁRA
vedoucí učitelka JELENI & MEDVĚDI
ZANDY
lektorka AJ JELENI & MEDVĚDI
HELENA
asistentka JELENI & MEDVĚDI
RYAN
lektor AJ JELENI & MEDVĚDI
Cena anglické třídy: děti 3-6 let

Bilingvní třída: dnem provázejí 2 čeští učitelé, jeden anglický učitel

DOPOLEDNÍ ŠKOLNÉ
bilingvní program
7:30 až 12:30

CELODENNÍ ŠKOLNÉ
bilingvní program
7:30 až 17:30

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč
jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč
3x týdně: 10400 Kč 3x týdně: 13000 Kč
4x týdně: 11200 Kč 4x týdně: 14500 Kč
5x týdně: 12000 Kč 5x týdně: 16000 Kč

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v česko - anglické třídě mateřské školy, kde výuka probíhá bilingvně, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo, exkurze, různé vzdělávací programy, výlety, pravidelnou předškolní přípravu pro děti, které se chystají k zápisu a následující rok do školy.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Cena školného je uvedena za měsíc docházky.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci zpětně za odchozený měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Sleva na sourozence: 20 %
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená)
Předem nahlášená hodina navíc 200 Kč
Školní akce (lyžařský kurz, školka v přírodě, přespání ve školce apod.) v ceně školného nejsou zahrnuty.
Slevy a speciální nabídky (kromě množstevní a hotovostní platby a slevy na sourozence) nelze navzájem  kombinovat.

Cena české třídy: děti 2-3,5 roku

Česká třída: dnem provázejí 2 čeští učitelé

DOPOLEDNÍ ŠKOLNÉ
program v českém jazyce
7:30 až 12:30

CELODENNÍ ŠKOLNÉ
program v českém jazyce
7:30 až 17:30

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

jednorázový registrační
poplatek: 3000 Kč

3x týdně: 8500 Kč 3x týdně: 10000 Kč

4x týdně: 9500 Kč

4x týdně: 11000 Kč

5x týdně: 10500 Kč

5x týdně: 12000 Kč


Angličtina v české třídě
Ke školnému je možné objednat 2x týdně Fox EFL Class o délce 45' v dopoledním programu, ve skupince maximálně 6 dětí, cena lekce: 350,- 

Cenový program zahrnuje tyto služby:

Školné – částka, která pokrývá náklady na umístění dítěte v české třídě mateřské školy, kde je výuka v českém jazyce, dopolední aktivity (dle typu aktivity/ročního období) včetně materiálů, speciální programy jako je divadlo, exkurze, různé vzdělávací programy, výlety, pravidelnou předškolní přípravu pro děti, které se chystají k zápisu a následující rok do školy.
V případě nepřítomnosti je školné nevratné.
Cenový program nezahrnuje zájmové kroužky nabízené zařízením.
Cena školného je uvedena za měsíc docházky.
Je hrazeno se splatností do 10. dne v měsíci zpětně za odchozený měsíc.

Stravné - je hrazeno zvlášť a zpětně za odchozený měsíc vždy do 10. dne v měsíci
půldenní docházka: 105 Kč (svačina, oběd, pitný režim)
celodenní docházka 130 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Při speciálním zdravotním režimu je možné domluvit individuální stravování za poplatek 20 Kč/den.

Ostatní:
Sleva na sourozence: 20 %
Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 600 Kč, za celý den pak 900 Kč (předem domluvená)
Předem nahlášená hodina navíc 200 Kč
Školní akce (lyžařský kurz, školka v přírodě, přespání ve školce apod.) v ceně školného nejsou zahrnuty.
Slevy a speciální nabídky (kromě množstevní a hotovostní platby a slevy na sourozence) nelze navzájem  kombinovat.

Dotační projekty

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky (https://www.sfzp.cz/) na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (https://www.mzp.cz/).
Příjemce podpory: SmartFox Education - mateřská škola s.r.o.

na akci: Revitalizace zahrady s důrazem na klimatické vzdělávání - Foxíkova školka v Praze 6 Břevnov

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady, která nabízí dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v souladu se ŠVP. Nová přírodní zahrada podporuje u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s ním, je podporována péče o přírodu a vzdělávání rozšířené o praktické ukázky.
Realizace projektu: duben 2023 – květen 2023

Název projektu:  Šablony I. OP JAK pro SMARTFOX Education - mateřskou školu s.r.o.
Reg. č.:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0002229
Realizace: od 1.9.2022 do 31.8.2024
Cíl projektu: Cílem projektu je poskytnout podporu dětem ohroženým školním neúspěchem prostřednictvím školního asistenta MŠ a rozvíjet vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Podpora inkluze ve Foxíkově školce

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001598
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky.

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ
V první polovině školního roku 2021/2022 proběhlo komunitně osvětové setkání pro rodiče, zástupce školy a žáky. Setkání proběhlo 9.12.2021 v rámci pohádky O trampotách čerta Huberta, která byla zaměřena na smyly - sluch. Po pohádce následovala diskuze s odborníkem, která byla zaměřena na sluchovou percepci, rozvoj předčtenářské gramotnosti.

ODORNĚ ZAMĚŘENÉ TÉMATICKÉ SETKÁNÍ
Setkání proběhla dvě a byla zaměřena na logopedickou prevenci u dětí 2-4 roky a 4-6 le.t V rámci prezentace byly zmíněny konkrétní rozdíly v řeči dětí s odlišným mateřským jazykem či narušenou komunikační schopností a v rámci diskuze potom byly diskutovány i konkrétní případy dětí s odkazy na konkrétní odborníky v této oblasti. Díky praktickým ukázkám a diskuzi se mohli rodiče lépe zorientovat i v otázkách týkajících se konkrétně jejich dítěte.

Název projektu: Šablony pro Foxíkovu školku - pokračování

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020268
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2021
Ukončení realizace projektu: 30.4. 2022
Délka realizace: 12 měsíců
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy Šablony III. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.
Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu v mateřské škole, školního speciálního pedagoga a ITC.

Nastavené šablony
Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Školní speciální pedagog
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálníbo pedagoga v mateřské škole.

ITC vybavení
Cílem této aktivity je pořízení tabletů pro edukaci dětí ve školce na Břevnově a Žižkově.