10 tipů jak usnadnit vstup
do školky či jesliček

1. Hodně mluvte

Zeptejte se dítěte co ve školce dělalo, jaké to tam je, jaké tam má kamarády. Jako pomůcku si můžete vzít obrázkovou knížku, nebo staršího sourozence, který to má ve školce rád. V souvislosti se školkou nepoužívejte negativní sdělení jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

2. Zvykejte dítě na odloučení

Při odchodu, např. do kina, dítěti láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte ho, že se brzy vrátíte. Utvořte si svůj rituál jako dát pusu, obejmout, plácnout si apod. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout a že své slovo dodržíte. Velkou chybou je se tajně vyplížit z domu. Děti se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje. 

3. Vžijte se do kůže svého dítěte

 Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Podpoříte tak jeho sebedůvěru. Vyprávějte mu své krásné zážitky, ze školky. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Nikdy dítěti školkou nevyhrožujte, vyhněte se sdělením typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“. Dítě přece nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.

4. Veďte dítě k samostatnosti

Dítě by se mělo zvládnout samo obléknout, najíst a dojít si na záchod. Při nesnázích, paní učitelky samozřejmě pomohou. Dítě se nesmí bát říci si o pomoc ale zárověň by nemělo být jediné, které se nedokáže samo obléci.

5. Buďte přívětiví, ale rozhodní

Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Čím delší odchod bude, tím tíživější a náročnější bude situace pro Vaše dítě. Neodcházejte ani na rychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem. Pokud bude dítě plakat, krátce vysvětlete proč musíte pryč, rozlučte se a odejděte. Nedovolte aby se pláč, stal způsobem jak dítě bude dosahovat svého. Děti si velmi rychle zvykají na nové prostřední a během chvilky se zapojí do dění ve třídě. 

6. Talismánek

Dejte dítěti s sebou něco, co má rád (plyšáka, hračku, šátek). Zároveň je důležité, aby dítě bylo ochotné hračku ukázat/půjčit kamarádům a nestala se tak jen prostředkem ke střetům a neshodám.

7. Ujasněte si své pocity

Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

8. Plňte své sliby

Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě nemá pojem o čase, ale den si dělí dle situací (svačina, pobyt venku, oběd…), velmi rychle si osvojí režim dne. Ze začátku šk. roku je lepší dítě vyzvedávat „po O“.

9. Neslibujte odměny předem

Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres, protože je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Pak se přidá se strach z toho, že selže a odměnu nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

10. Obraťte se na učitelku

Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod. Dále se na ní nebojte obrátit i v rámci prospěchu dítěte ve školce či jesličkách. Rády se s Vámi podělí o vše co o vaše dítku vědí.