Poznáváme přírodní živly, na jejichž základě existuje svět 🔥

Jak funguje oheň, voda, vzduch a země? Jak probíhá koloběh vody? A proč jsou pro nás přírodní živly dobrými sluhy, ale zlými pány? To byl další tématický blok v měsíci květnu. Naučily jsme se vyjmenovat přírodní živly, dozvěděly jsme se, k čemu jsou užitečné a také jsme si povídaly o tom, jak chránit půdu, vodu a ovzduší. S každým elementem jsme si potom vyzkoušely několik aktivit. Pro vzduch nás čekalo malování s bublinami, v rámci ohně jsme stavěly z kostek tábořiště, v rámci elementu voda jsme vyráběly vlastní vodní říši, a nakonec jsme si v rámci země zkusily vykopat na zahradě vlastní zeleninu. Díky tomuto projektu si děti mohly natrénovat vzájemnou spolupráci mezi sebou a také se naučili předpovídat situace ve volné přírodě.