Příroda kolem nás - aneb včelky v hlavní roli 🐝

V měsíci květnu jsme ve Foxíkovi probíraly téma Příroda kolem nás. S dětmi jsme si povídaly, co žije a roste na louce. A protože na 20. května připadá každoročně Světový den včel, probíraly jsme především téma včelstva. Jak se líhne včelí děťátko? A jaký je pak jeho život? Kde včelky žijí a jakou záslužnou práci pro nás a přírodu dělají? To vše a mnohem více jsme dozvěděly v tomto tématickém bloku. Poté jsme si společně nakreslily včeličky a včelí plásty. Následně jsme si postavily včelí úl i s komůrkami na med, hledaly jsme mezi včelkami včelí královnu a vyzkoušely si, jaké je to být včelařem. Jemnou motoriku jsme si poté vyzkoušely během vystřihování a vyrábění kytiček.