Poznáváme svět i mořské hlubiny 🌊

Konec června byl ve Foxíkovi pořádně nabitý. V Lištičkách jsme si povídali na téma „Cesta kolem světa“. V rámci tohoto tematického celku jsme se podívali do různých koutů světa a probádali jsme různé kultury a tradice. Nejvíce času jsme strávili v Egyptě a zemích Asie. Postavili jsme si pyramidu z písku, vyrobili jsme faraonovu korunu, mumifikovali jsme se pomocí obvazů a zatančili jsme si indický filmový tanec BOLLYWOOD. Třída Jelenů a Medvědů naopak poznávala poslední 2 červnové týdny Českou republiku, a to v rámci tematického celku „Místo, kde žiji“. Děti se naučily státní symboly, seznámily se s českou historií a nakonec nechyběl ani výlet na nejznámější památky Prahy. V naší pobočce na Žižkově se poté děti věnovaly tématu Mořského světa – učily se o podmořském světě, vyráběly námořnickou čepici, zatancovaly si havajský květinový tanec, postavily si kamínkovou pláž a loď z lega, ale také se naučili písničku a básničku o námořnících.